Қабылдау комиссиясының консультациясын алу

Жазылыныз және қабылдау бөлмесінің өкілінен кеңес алыныз

DeSTT – Мұғалімдердің көшбасшылыққа дайындығын және дағдыларын дамыту

Формальды және формальды емес білім беру саласында жергілікті қоғамдастықтардың көшбасшыларын даярлау және кәсіби дамыту проблемасы серіктес елдерде азаматтарды жергілікті демократияға тарту нысандары, қоғамда жұртшылықпен жұмыс істеу үшін жаңа құралдар бойынша алаңдаушылықтың өсуіне байланысты маңызды болып отыр. Жоба ұлттық және аймақтық деңгейлерде мұғалім мен педагогикалық ғылым саласында серіктес елдердің басымдықтарын қанағаттандыру үшін үлкен маңызға ие.

Жоба модульдік тақырыптық кластер түрінде әзірленген оқу жоспарының көмегімен формальды және формальды емес білім беруді интеграциялау жолымен жергілікті қоғамдастықтардың көшбасшыларын даярлаудың кешенді жүйесін ұсынады. Кластер ашық азаматтық қоғамда әлеуметтік өзара іс-қимыл жасауға, кәсіби ортадағы және жергілікті қоғамдастықтағы инновациялық мінез-құлыққа бағытталған жергілікті қоғамдастық басшыларын даярлау және кәсіби дамыту процесінің тиімділігін арттыру үшін қажетті оқу бағдарламаларының педагогикалық, әлеуметтік, психологиялық, құқықтық, экономикалық және басқару элементтерін біріктіреді. Негізгі инновациялық элементтердің бірі-Public E-lab, жергілікті қоғамдастық көшбасшыларының бейресми білім беру орталығының міндетті бөлігі. Электрондық зертхана жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік маңызы бар идеяларын жобалау, әзірлеу және жылжыту үшін платформа, жергілікті қоғамдастықтың белсенді өкілдерінің электрондық желілерін құру және өзара іс-қимыл жасау үшін модель болып табылады. Электрондық зертхана жергілікті билік органдарының өкілдерімен, депутаттармен виртуалды қарым-қатынасты қоса алғанда, блогтар мен форумдарда виртуалды қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру бойынша қоғамдастықтың әлеуетті және белсенді көшбасшылары үшін тренинг өткізеді.

Жоба шеңберінде формальды және формальды емес білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларымен ұсынылатын құзыреттер ауқымын талдау жолымен жергілікті қоғамдастықтың қажеттіліктерін талдау жолымен жергілікті көшбасшылардың әртүрлі топтары үшін қажетті құзыреттер айқындалатын болады. Құзыреттіліктің жеткіліксіздігі ресми және бейресми білім беруді және Консорциум мүшелері – университеттердің үздік тәжірибелерін біріктіру жолымен қалыптасатын болады. Формальды және формальды емес білім беруді интеграциялау көшбасшылыққа қатысты адамдардың нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін әлі де теориялық жағынан жоғары білім беру жүйесін айтарлықтай жақсарта алатын дағдыларға практикалық оқытуға жәрдемдесуге қабілетті. Мұндай интеграция жергілікті халықтың жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысу деңгейін барынша арттыра алады, адамдарды олардың күнделікті өмірінде неғұрлым белсенді ете алады.

Нақты мақсаттар:

• Жергілікті қоғамдастықтардың көшбасшылары үшін қажетті нақты құзыреттерді анықтау және халықаралық, өңірлік және жергілікті қоғамдастықтарда желілер құру арқылы көшбасшылықты қолдау стратегиясын әзірлеу.

• Болон прогресінің құралдары мен механизмдерін пайдалана отырып, жоғары білім берудің үш деңгейлі жүйесіндегі көшбасшыларды дайындау үшін пәнаралық модульдік тақырыптық кластерді әзірлеу.

• Формальды және формальды емес білім беруді интеграциялау жолымен жергілікті қоғамдастық көшбасшыларын қайта даярлау бағдарламаларын жаңғырту және әзірлеу.

• Электрондық желілерді құру, жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік маңызды идеяларын жобалау, дамыту және ілгерілету үшін платформа ретінде жария электрондық зертханасы бар жергілікті қоғамдастықтардың көшбасшылары үшін бейресми білім беру орталықтарын құру.

Жобаның жұмыс жоспары аясында 2020 жылдың желтоқсанын айында Қазақстан Республикасындағы жергілікті білім беру қоғамдастығының өкілдері арасында онлайн-сауалнама жүргізілді.

Сауалнама нәтижелерін көру үшін, файлды жүктеңіз

2021 жылдың 3 сәуірінде жоба шеңберінде педагогикалық мамандықтардың магистранттары үшін «Эмоционалды интеллектті дамыту бойынша тренинг» өткізілді.

Жобаның жұмыс жоспары аясында 2020 жылдың желтоқсанын айында Қазақстан Республикасындағы жергілікті білім беру қоғамдастығының өкілдері арасында онлайн-сауалнама жүргізілді.

Сауалнама нәтижелерін көру үшін, файлды жүктеңіз