Қабылдау комиссиясының консультациясын алу

Жазылыныз және қабылдау бөлмесінің өкілінен кеңес алыныз

DBA бағдарламасы дегеніміз не?

Іскерлік әкімшілендіру докторы-DBA бағдарламасы бойынша оқудан өткен, өз докторлық диссертациясын дайындаған және табысты қорғаған бизнесті басқару жөніндегі тәжірибелі мамандарға берілетін ғылыми-практикалық дәреже.

DBA бағдарламасы-бұл өз басқару тәжірибесін жинақтауға, басқарудың өзекті үрдістерін анықтауға, табыс факторларын талдауға және осының негізінде өз дағдыларын арттыруға мүмкіндік беретін бағдарлама.

Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар

Жоғары білім

Магистр/MBA/ғылым кандидаты дәрежесі

Бизнес құрылымда 5 жыл жұмыс өтілі, оның ішінде басқарушы лауазымында 3 жыл

Оқыту құрылымы

Тест

Шет тілін білуге Тест

Эссе

Бағдарламаға түсу мақсатын сипаттай отырып, 1500-2000 сөз көлеміндегі Эссе, сондай-ақ Жоспарланған диссертациялық зерттеудің қысқаша сипаттамасы

Әңгімелесу

Қабылдау комиссиясының қатысуымен әңгімелесу.

Условия поступления


 • Теоретический компонент

  1 Базовые и профилирующие предметы 
  2 Выездной модуль в РАНХиГС при Президенте РФ 


 • Исследовательский компонент

  1 Прикладная и исследовательская работа 
  2 Публикация статей не менее чем в 7 (семи) научных изданиях, журналах, в том числе не менее 3 (трех) в научных изданиях дальнего зарубежья и представленных на международных научных конференциях 
  3 Написание докторской диссертации


 • Итоговая аттестация

  1 Комплексный экзамен по специализации 
  2 Оформление и защита докторской диссертации 


Кестесі

MBA және DBA оқытушыларының бейнелері