Конвергентті журналистика

Оқу тілдері:

қазақ, орыс

ҰБТ бейіндік пәндері:

Шығармашылық емтихандар

Халықаралық бағдарламалар:

Академиялық ұтқырлық; қос диплом бағдарламасы

Бұл не?

Конвергентті журналистика-бұл технология тұрғысынан ең дамыған байланыс саласы. Барлық дәстүрлі медиаға әсер еткен технологиялық революция салалар үшін жаңа дағдыларды үйрену мен игерудің жаңа түрлерін іздеуге мәжбүр етеді. Бағдарлама қазіргі қоғамда сұранысқа ие құзыреттерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқытудың белсенді түрлерін қолдануға; тәжірибеге бағдарланған оқыту технологияларын пайдалануға; қазіргі журналистің медиа кеңістігін ұйымдастырудың мультимедиялық принципін игеруге үйретеді. Бағдарлама журналистиканың түрлі салаларында кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті білім. Кәсіби болу үшін: жаза білу, сөйлеу, суретке түсіру және теледидар түсіру және бәрі жоғары деңгейде.

.    ,

Құзыреттері

  • БАҚ-тың бұқаралық коммуникация жүйесінің бір бөлігі ретіндегі рөлін, қазақстандық және әлемдік БАҚ-тың тарихи және заманауи тәжірибесі контекстіндегі журналистиканың негізгі әлеуметтік функцияларын, сондай-ақ журналистика мен журналистің қоғамдағы әлеуметтік жауапкершілігінің маңыздылығын, қоғамның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығын түсіну;
  • Медиа жүйені қалыптастырудың негізгі қағидаттарын түсіну, Қазақстанның медиа жүйесінің қазіргі жай – күйі туралы оның негізгі құрылымдық компоненттері (газеттердің, журналдардың, теле-және радиоарналардың, интернет-БАҚ-тың негізгі түрлері мен түрлері), негізгі ұйымдастырушылық нысандары (медиахолдингтер, баспалар және т. б.), сондай-ақ медиа-инфрақұрылымдағы бағдарлары тұрғысынан жалпы түсінік;
  • Нарықтық қатынастардағы медиа қызметтің негізгі экономикалық реттеушілерін түсіну;
  • БАҚ-та менеджмент негіздерін білу;
  • Журналистік қызметтің мәнін түсіну көп өлшемді, оның ішінде өз басылымдарын дайындау да, БАҚ мәтіндерін өндіруге басқа қатысушылармен жұмыс жасау да бар;
  • Журналистік басылымдарды құру процесінің ерекшеліктерін, міндеттері мен әдістерін, технологиялары мен әдістерін, негізгі бағыттардың ерекшеліктерін білу