Зерттеу бағыттары

• Кеңістіктік және аймақтық экономика
• Қызмет салаларындағы салалық экономика, менеджмент, мемлекеттік және жергілікті басқару,корпоративтік басқару , қаржы, маркетинг, бухгалтерлік есеп және аудит
• Басқарудың жаңа технологиялары
• Тиімді бизнестің жаһандық стандарттары
• Геоэкономика және геосаясат
• Қазақстандық кәсіпкерлігі
• Қазақстанның рухани мұрасы