Қабылдау комиссиясының консультациясын алу

Жазылыныз және қабылдау бөлмесінің өкілінен кеңес алыныз

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

ҰБТ-дағы бейіндік пәндер: Физика және Математика

Оқыту тілі: қазақ, орыс

“Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету” білім беру бағдарламасы — адамзат қызметінің барлық салаларында бағдарламалық қамтамасыз етуді жасаудың әртүрлі әдістерін, желілік технологияларды қолдана отырып, заманауи smart — технологияларды меңгеру саласында білікті мамандарды даярлау бойынша оқу бағдарламасы.

Бұл “Алматы – 2020” Даму бағдарламасымен қабылданған “Ақылды қала”тұжырымдамасы аясындағы ең қажетті және жоғары ақы төленетін білім беру бағдарламаларының бірі.

SMART-технологиялар

“Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету” бағдарламасы аясында студенттерді smart-технологиялар саласында оқыту математикалық, ақпараттық, техникалық, эргономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз етуді; есептеу машиналарын, кешендерді, жүйелер мен желілерді; ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін; автоматтандырылған жобалау жүйелерін; есептеу техникасы құралдарын бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және пайдалану бойынша бакалаврларды дайындауға бағытталған.; ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелері (бағдарламалар, бағдарламалық кешендер мен жүйелер).”Smart-технологиялар” бағдарламасының кәсіби құзыреттілігі: осы бағдарламаның бакалаврлары бағдарламалық модульдер мен бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттерін құрастыру процедураларын жасау және орындау, деректерді көшіру және қайта құру (айырбастау) процедураларын, бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс істеу қабілетін бағалауды жүзеге асыру, әртүрлі нысандар үшін smart – технологияларды жобалау, қазіргі заманғы құрылғылар үшін мобильдік қосымшаларды әзірлеу дағдыларын меңгереді.

  • Microsoft
  • MD
  • КазМунайГаз
  • ТОО «АйДжиЭм»
  • АО «Казкоммерцбанк»
  • Народный банк
  • Банк «Центр кредит»
  • КазПочта
  • Каспи банк

— Франция

— Польша

— Чехия

Практик-оқытушылардың 70% – дан астамы UIB ерекшелігі-бұл практикалық білім университеті. Бұл біздің оқу орнымыздың маңызды бәсекелестік артықшылығы, ол мамандар даярлаудың практикалық бағытын күшейтуді өз басымдығына қояды.

Компаниялардағы Тағылымдамалар бағдарламалары

Мамандандырылған мастер-класстар, семинар-тренингтер, осы салада жұмыс істейтін табысты адамдардан қонақ дәрістер

Мамандандырылған бағдарлама тыңдаушының тілектері мен мүмкіндіктерін ескереді: Жеке оқу-тақырыптық жоспар пәндерді оқытудың тізбесі мен жүйелілігін, сабақтардың тақырыбын және олардың уақытын, сондай-ақ тыңдаушы тікелей өз жұмысында кездесетін сұрақтарды қоя алатын негізгі мамандандырылған пәндер бойынша оқытушымен бір жеке консультациялар мүмкіндігін қамтиды.