Экономика

Есеп және аудит

Білім беру бағдарламалары:

Экономиканың нақты секторындағы Есеп және Аудит

 Асса бағдарламасы бойынша Есеп және аудит

Бейіндік пәндер: География + Математика

Оқыту тілдері: қазақ, орыс, ағылшын

Есеп және Аудит дегеніміз не?

“Есеп және аудит” білім беру бағдарламасы — бүгінгі таңда экономика және қаржы саласында аса қажетті мамандықтардың бірі. Осы бағдарлама бойынша бакалаврларды оқыту экономиканың түрлі ұйымдық-құқықтық нысандары мен салаларының кәсіпорындарында шаруашылық үдерістер туралы ақпаратты жинау, өңдеу және ұсынудың қазіргі заманғы әдістемесін меңгерген, қаржылық есептілікті құрастыру және талдау дағдысы бар, бухгалтерлік есепті жүргізу және халықаралық қаржылық есептілік пен аудиттің стандарттарын пайдалана отырып аудит жүргізу бойынша әртүрлі бағдарламаларды меңгерген білікті бухгалтерлер мен аудиторларды даярлауға бағытталған.

АССА бағдарламасы бойынша Есеп және аудит

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен рыноктық құрылымдарда сұранысқа ие, қарқынды өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейін меңгерген, өз қызметінің кәсіби салаларының даму сипаты мен бағытына конструктивті ықпал ете алатын, ұйымдастырушылық жұмыс пен басқару қызметінің дағдыларын меңгерген бухгалтерлер мен сараптамашыларды даярлау. Көшбасшылық қасиеттері мен қойылған міндеттерді логикалық талдау дағдылары бар, интернационалдық ұйымда жұмыс істей алатын студенттерді дайындау.

Экономиканың нақты секторындағы Есеп және Аудит

Көшбасшылық қасиеттері мен қойылған міндеттерді логикалық талдау дағдыларын игерген, интернационалдық ұжымда жұмыс істеуге, ұйымдастыру-басқару қызметімен айналысуға қабілетті мамандарды даярлау.

Осы білім беру бағдарламасының түлектері кім жұмыс істейді?

UIB университетінде “Есеп және Аудит” бағдарламасын аяқтағаннан кейін сіз осы бағыт бойынша жұмысқа орналаса аласыз

  • Экономист
  • Есепші
  • Аудитор

Алған дағдылары

Бағдарламаның негізін кәсіби модуль – Қаржылық есеп, Басқарушылық есеп, қаржылық есептілік, тиімділікті басқару, салық салу, Аудит құрайды. Осы пәндердің мазмұны АССА бағдарламаларына бағытталған және АССА аккредиттеу орталығымен аккредиттелді, бұл осы мамандық бағдарламасын аяқтағаннан кейін білім алушыларға автоматты түрде сертификаттаудың бірінші деңгейін алуға мүмкіндік береді;

Практик-оқытушылардың 70% – дан астамы UIB ерекшелігі-бұл практикалық білім университеті. Бұл біздің оқу орнымыздың маңызды бәсекелестік артықшылығы, ол мамандар даярлаудың практикалық бағытын күшейтуді өз басымдығына қояды.

Компаниялардағы Тағылымдамалар бағдарламалары

Мамандандырылған мастер-класстар, семинар-тренингтер, осы салада жұмыс істейтін табысты адамдардан қонақ дәрістер

Мамандандырылған бағдарлама тыңдаушының тілектері мен мүмкіндіктерін ескереді: Жеке оқу-тақырыптық жоспар пәндерді оқытудың тізбесі мен жүйелілігін, сабақтардың тақырыптары мен уақытын, сондай-ақ тыңдаушы тікелей өз жұмысында кездесетін сұрақтарды қоя алатын негізгі мамандандырылған пәндер бойынша оқытушымен бір-біріне жеке консультациялар мүмкіндігін қамтиды.