Қабылдау комиссиясының консультациясын алу

Жазылыныз және қабылдау бөлмесінің өкілінен кеңес алыныз

Есеп және аудит

ШИФР: 6М050800

ОҚУ МЕРЗІМІ:

Бейіндік бағыт-1 жыл;
Ғылыми-педагогикалық бағыт-2 жыл.

ОҚЫТУ ТІЛІ:

орыс, қазақ, ағылшын

UIB-да “Есеп және аудит” мамандығы бойынша Магистратура:

UIB-дегі “есеп және аудит” мамандығы бойынша магистрлік бағдарлама бухгалтерлік, қаржылық және басқару есебін, қаржылық және салық есептілігін, экономикалық талдау мен аудитті халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту саласында жоғары білікті басшылар мен мамандарды даярлауға, есептің, талдаудың және аудиттің қазіргі заманғы әдістерін әртүрлі салалар мен меншік нысанындағы кәсіпорындардың өндірістік процестерін басқару тәжірибесіне енгізуге бағытталған.

“Есеп және аудит” бағдарламасы бойынша оқыту іргелі теориялық және практикалық дайындыққа бағытталған. Бағдарлама түлектері теориялық және практикалық материалды есепке алу-талдау және аудиторлық сала қызметінің нақты және перспективалық тәжірибесіне бейімдеумен байланысты жүйелі білімді, дағдыларды және іскерлікті меңгереді. Бағдарлама аяқталғаннан кейін магистр кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің қызметін есепке алу қалай жүзеге асырылатыны туралы ғана емес, сонымен қатар олардың қызметіне талдау жүргізу және жұмыстың тиімділігіне аудиторлық баға беру қабілеті туралы түсінікке ие.

Толық оқу курсын аяқтағаннан кейін магистранттарға академиялық дәреже беріледі:

Бейіндік бағыт — 6М050800- “Есеп және аудит” мамандығы бойынша Экономика және бизнес магистрі»;

Ғылыми — педагогикалық бағыт – 6М050800 – “Есеп және аудит”мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі.

Алған дағдылары

Қаржылық жоспарлау және бюджеттеу

Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар жасау

Қаржылық есептілікті құру

Шығындарды басқару және оңтайландыру