Тұрақты туризм

ШИФР: 5B090200

Бейіндік пәндер: География + шет тілі

Оқыту тілдері: қазақ және орыс

Бұл көпсалалы білім беру бағдарламасы, оның мақсаты менеджмент, маркетинг, логистика және т. б. салаларда білім мен дағдыға ие өз ісіне адал мамандарды даярлау болып табылады. Бұл бағдарлама студенттерде Қазақстан Республикасының аумағында ішкі туризмді ұйымдастырудың тұтас түсінігі мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бағдарлама болашақ туризм менеджеріне танымдық, этнографиялық, рекреациялық, іскерлік, экстремалды, спорттық тәрізді әр түрлі авторлық бағдарламаларды әзірлеуге көмектеседі.

Пәндер

  • Туристік дестинациялар брендингі; Туризмдегі стартап ұйымдастыру;MICE-туризм-іскерлік кездесулер индустриясы; Туристік қызмет көрсетіді брондау және резервтеу.
  • Туризмдегі стартап ұйымдастыру;MICE-туризм-іскерлік кездесулер индустриясы; Туристік қызмет көрсетіді брондау және резервтеу.
  • MICE-туризм-іскерлік кездесулер индустриясы; Туристік қызмет көрсетіді брондау және резервтеу.
  • Туристік қызмет көрсетіді брондау және резервтеу.

Құзыреттіліктер

  • Нарық пен туризм субъектілерін зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу саласында кәсіби білімді қолдану;
  • Маркетингтік зерттеу жүргізу құралдары бойынша тұтынушылық мінез-құлық;Өз мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну және кәсіби қызметті орындауға уәждемесі болу;Атқарушылардың жұмысын ұйымдастыра білу.
  • Өз мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну және кәсіби қызметті орындауға уәждемесі болу;Атқарушылардың жұмысын ұйымдастыра білу.
  • Атқарушылардың жұмысын ұйымдастыра білу.

Практик-оқытушылардың 70% – дан астамы UIB ерекшелігі-бұл практикалық білім университеті. Бұл біздің оқу орнымыздың маңызды бәсекелестік артықшылығы, ол мамандар даярлаудың практикалық бағытын күшейтуді өз басымдығына қояды.

Компаниялардағы Тағылымдамалар бағдарламалары

Мамандандырылған мастер-класстар, семинар-тренингтер, осы салада жұмыс істейтін табысты адамдардан қонақ дәрістер

Мамандандырылған бағдарлама тыңдаушының тілектері мен мүмкіндіктерін ескереді: Жеке оқу-тақырыптық жоспар пәндерді оқытудың тізбесі мен жүйелілігін, сабақтардың тақырыптары мен уақытын, сондай-ақ тыңдаушы тікелей өз жұмысында кездесетін сұрақтарды қоя алатын негізгі мамандандырылған пәндер бойынша оқытушымен бір-біріне жеке консультациялар мүмкіндігін қамтиды.