Психология

Шифр: 5B050300

ТАҢДАУ ПӘНДЕРІ: Биология және география

ОҚУ ТІЛІ: қазақша, орысша

Білім беру бағдарламалары:

Жеке тұлғаның дамуының психологиялық ерекшелігі

Әлеуметтік- психологиялық үдерістерді басқару

UIB университетіндегі Психология білім беру бағдарламасы әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен сараптамаларды жүргізу негіздерін және ұйым персоналын басқарудың негізгі принциптерін, сондай-ақ орта және орта-арнайы оқу орындарында Психологияны оқыту әдістерін зерделеуді біріктіреді.ОӘБ-да” Психология ” мамандығы бойынша оқыту бағдарламасының ерекшелігі білім берудің халықаралық стандарттарына сәйкестігі болып табылады. “Психология” мамандығының студенттері әлемнің кез келген университетінде оқуын жалғастыра алады.

Әлеуметтік- психологиялық үдерістерді басқару

Толығырақ

Жеке тұлғаның дамуының психологиялық ерекшелігі

Толығырақ

Аталмыш мамандықтың түлектері кім?

 • Орта және жоғары оқу орындарында психолог;
 • Кәсіптік бағдар беру орталықтары мен қалалық және республикалық еңбекпен қамту орталықтарында психолог;
 • Өндірістік кәсіпорындарда психолог (қызмерлермен жұмыс бойынша менеджер);
 • Медициналық ұйымдар мен емдеу- аурудың алдын алу мекемелерінде психолог
 • Құқық қорғау органдары мен пенитенциарлық мекемелерде, педагогикалық қиын жеткіншектерді қалпына келтіру және әлеуметтік бейімдеу орталықтарында психолог
 • Ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер

Дағдылар:

ғылыми психологияның теориялық негіздері мен әдіснамасы бар және оның қағидаларын өзгеретін шындықтың әр түрлі нысандарында қолдануға қабілетті;әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды білу, жеке психологиялық айырмашылықтарды анықтау, адамның жас ерекшелігі мен мәдениетін әлеуметтендірудің психологиялық ерекшеліктері, оның оқу және танымдық дамуы факторлары;Психологиялық зерттеулер жүргізудің эмпирикалық және эксперименттік әдістері, алынған мәліметтерді математикалық бағалау және өңдеу әдістері.

 • “Алматы қаласының даму орталығы “АҚ»
 • ТОО «Danone Berkut»
 • Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
 • «КРК ASSORTI»
 • ТОО «DASS & Partners»
 • Қауымдастығы ” қауымдастық нысанындағы ЗТБ
 • «Центр развития города Алматы» АҚ
 • «Danone Berkut» ЖШС
 • Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
 • «КРК ASSORTI»
 • “DOCS & Partners “ҚР Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының қауымдастығы” ЗТБ

мұғалімдердің 70% -дан астамы практиктер

компанияларда тағылымдамадан өту бағдарламасы

жыл сайын екінші курстан кейін өндірістік тәжірибе

осы салада жұмыс істейтін табысты адамдардың мамандандырылған семинарлары, семинар-практикумдары, қонақ дәрістері