Қабылдау комиссиясының консультациясын алу

Жазылыныз және қабылдау бөлмесінің өкілінен кеңес алыныз

Халықаралық бизнес университетінің сапасын қамтамасыз ету

Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуі қазақстандық білім беруді шетелдік білім беру жүйелерімен үйлестіру қажеттілігін негіздейді. Республиканың жалпыеуропалық білім беру кеңістігіне кіруі сапаны қамтамасыз етудің ұлттық жүйесіне де, жоғары оқу орны ішіндегі жүйелердің тетіктеріне де белгілі бір талаптар қояды. Білім сапасын қамтамасыз ету-ЖОО-ны академиялық ортада және еңбек нарығында мойындаудың маңызды шарттарының бірі.


Университеттің сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаты “Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігінде сапаны қамтамасыз ету бойынша еуропалық стандарттар мен нұсқаулықтарға” (ESG) қойылатын сапаны қамтамасыз ету бойынша талаптарды қоса алғанда, жоғары білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз етудің халықаралық тәсілдеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім саласындағы ұлттық саясатына сәйкес келеді.

Сапаны қамтамасыз ету орталығы жоғары оқу орнының ішкі Білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесін әзірлеуді, енгізуді және жетілдіруді жүзеге асыратын университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Орталық өз қызметін Университеттің басқа құрылымдық бөлімшелерімен құжаттарды әзірлеу, сапаны ішкі және сыртқы қамтамасыз ету рәсімдерін енгізу және жүргізу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды.


САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЯСАТЫ МЕН СТАНДАРТТАРЫ