Қаржы

«Қаржы» дайындау бағытында магистратураға түсу емтиханының оқу бағдарламасы

Мамандық шифры6М050900
Оқу мерзімі
:
бейінді бағыт – 1  жыл;
ғылыми-педагогикалық бағыт– 2 жыл.
Оқу тілі: орыс, қазақ, ағылшын

  • Басты назарқазіргі қаржылықнарықтың өзекті мәселелеріне,корпоративті қаржыны, инвестициялар теориясын, тәуекел менеджментін зерттеуге, қаржы деректерін және т.б. талдауғааударылған.Оқытуда практика үлкен рөл атқарады: бағдарламаны бітірушілер шынайы деректер негізінде жеке бизнес-жобаларын орындай алады, көбінесе бұл жобалар студентпрактика өтетін компания базасында дайындалып, іске асырылады.
  • «Қаржы» мамандығы бойынша магистерлік бағдарлама UIB-де инвестициялық және қаржылықбасқарушылық шешімдеріне ақпараттық қолдау көрсете алатын жоғары білікті жетекшілер мен мамандарды қаржыны басқару, қаржылық талдау,қаржылық және салықтық жоспарлау, қаржылықменеджмент салалары үшін дайындауға бағдарланған.

Толық оқу курсын бітіргеннен кейін магистранттарға келесі академиялық дәреже беріледі:

  • Бейінді бағыт – «6М050900-Қаржы” мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі;
  • ғылыми-педагогикалық бағыт –  «6М050900-Қаржы” мамандығы бойынша экономикалық ғылымдар магистрі .