Қабылдау комиссиясының консультациясын алу

Жазылыныз және қабылдау бөлмесінің өкілінен кеңес алыныз

Конвергентті журналистика

Конвергентті журналистика дегеніміз не?

«Журналистика» мамандығы кең перспективаларды ашады. Ол оқытылатын пәндерге терең бойлауды көздейді. Заманауи ақпараттық технологияларды білмей жұмыс істеуге болмайды. Өйткені БАҚ – бұл тек газеттер, радио, теледидар ғана емес, сонымен қатар аса танымалтыққа ие болған электронды басылымдар.

Құзыреттіліктер:

  • Журналистік жарияланымдарды жасау үдерісінің ерекшеліктері, міндеттері мен әдістері, технологиясы мен техникасы, журналистік жұмыстың негізгі бағыттарының ерекшеліктері;
  • Ақпарат көздерімен жұмыс істей білу, оны жинаудың (сұхбат, бақылау, құжаттармен жұмыс істеу және т. б.), бекіту және талдау әдістерімен жұмыс істей білу;
  • Конвергенттік журналистика принциптеріне сәйкес жұмыс істей білу (ақпараттық сипаттағы материал жазу, фото немесе бейне түсіру, дыбыс жазу, монтаждау).

Пәндер:

  • Іскери журналистика;
  • Іскери журналистиканың теориясы мен практикасы;
  • Саяси журналистика;
  • Әлеуметтік желілердің рөлі мен азаматтық журналистика;
  • Мәдени-рекреациялық журналистика.