Экономика

Ақпараттық жүйелер

ШИФР: 5В070300

Бейіндік пәндер: Математика + Физика

Оқыту тілдері: қазақ,орыс, ағылшын

Ақпараттық жүйелер дегеніміз не?

“Ақпараттық жүйелер” білім беру бағдарламасы — бітірушіге ұйымдар мен электрондық кәсіпорындардың қызметінде заманауи ақпараттық жүйелерді жобалау, енгізу және қызмет көрсету дағдыларын, заманауи модельдерді, электрондық бизнесті жобалаудың әдістері мен технологияларын, сандық экономика әдістерін, талдау әдістерін, ақпараттық жүйені әзірлеу, енгізу және жұмыс істеу тиімділігін бағалау әдістерін меңгеруге мүмкіндік беретін ең өзекті және сұранысқа ие.

Digital Маркетинг

Жаңа мүмкіндіктер артықшылығы

Толығырақ

Толығырақ

Толығырақ

Аналитика BIG Data

Сіздер үшін цифрлық Қазақстанның болашағы

Толығырақ

Осы бағдарламаның түлектері кім жұмыс істейді?

UIB университетінде “Ақпараттық жүйелерді” аяқтаған соң сіз осы бағыт бойынша жұмысқа орналаса аласыз

 • IT-мамандар;
 • инженер-бағдарламашы (бағдарламашы), ERP-бағдарламашы;
 • жүйелік әкімшілермен;
 • деректер базасын әзірлеушілер және әкімшілер;
 • автоматтандырылған басқару жүйелері жөніндегі инженерлермен;
 • Web-әкімшілер — – дизайнерлер — – бағдарламашылар;
 • жүйелік бағдарламашылар мен талдаушылар;
 • SAP мамандары.

Алған дағдылары

Ақпараттық жүйелер бағдарламасы бойынша оқитын студенттер өз оқу барысында мынадай дағдыларды игереді: “ақылды үй” жүйесі саласында жобалар жасау; — мобильді құрылғылардың Smart қосымшаларын жазу үшін аспаптық құралдарды жасау; — есептеуіш, ақпараттық және желілік құрылымдарда бағдарламалық-аппараттық құралдарды ұйымдастыру; — мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды жасау; — инфокоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру негіздері.

Мамандар дайындаудың бірегей бағдарламасы

Білім беру бағдарламасының негізін модульдік оқыту құрайды. Негізгі Модульдер-тілдік, әлеуметтік — гуманитарлық модуль, базалық жаратылыстану-ғылыми, жалпы техникалық модуль, заманауи Digital-технологиялар модулі, кәсіби модуль. Бағдарлама шеңберінде оқу курстары мастер-класстармен, топтық жобалармен және ІТ компанияларына барумен алмастырылады. Объектілер мен үдерістерге жүйелі талдау жүргізу дағдыларын, алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеу әдістері мен құралдарын, құрылымдық бағдарламалау тәсілдерін дамытуға, Big Data платформалар мен технологияларды және т. б. әзірлеуге мүмкіндік беретін практикалық сабақтарға екпін қойылады.

ОӘБ білім беру үрдісіндегі жаңа бағыттардың бірі студенттердің екінші мамандық (Minor) – “виртуалды кеңістіктердің дизайнері”бойынша білім мен құзыреттіліктерді алуы болып табылады.

 • Microsoft MD
 • MD
 • КазМунайГаз
 • ТОО «АйДжиЭм»
 • АО «Казкоммерцбанк»
 • КазПочта
 • Народный банк
 • Банк «Центр кредит»
 • Каспи банк

“Ақпараттық жүйелер” бағдарламасының студенттері Солбридж Халықаралық бизнес мектебінде (Вусонг қ., Оңтүстік Корея) екі дипломды білім беру бағдарламасы бойынша оқи алады.

 • Microsoft MD
 • MD
 • КазМунайГаз
 • ТОО «АйДжиЭм»
 • АО «Казкоммерцбанк»
 • КазПочта
 • Народный банк
 • Банк «Центр кредит»
 • Каспи банк

Практик-оқытушылардың 70% – дан астамы UIB ерекшелігі-бұл практикалық білім университеті. Бұл біздің оқу орнымыздың маңызды бәсекелестік артықшылығы, ол мамандар даярлаудың практикалық бағытын күшейтуді өз басымдығына қояды.

Компаниялардағы Тағылымдамалар бағдарламалары

Мамандандырылған мастер-класстар, семинар-тренингтер, осы салада жұмыс істейтін табысты адамдардан қонақ дәрістер

Мамандандырылған бағдарламатыңдаушының тілектері мен мүмкіндіктерін ескереді: Жеке оқу-тақырыптық жоспар пәндерді оқытудың тізбесі мен жүйелілігін, сабақтардың тақырыбын және олардың уақытын, сондай-ақ тыңдаушы тікелей өз жұмысында кездесетін сұрақтарды қоя алатын негізгі мамандандырылған пәндер бойынша оқытушымен бір жеке консультациялар мүмкіндігін қамтиды.