ИЭ ҒЗИ қызметінің негізгі бағыттары

• Бухгалтерлік есеп және аудит, қаржы, маркетинг, менеджмент, бизнестегі инновациялық қызмет, аймақтық және салалық экономиканы болжау, мемлекеттік стратегиялық басқару облысындағы ғылыми зерттеулер мен  жоспарлар
• Бизнес-кеңес
• Корпоративтік  семинарлары, жолсапарлық бағдарламалар және т.б.
• Басылым қызметі
• Халықаралық бизнес университетімен бірлесе «ХБУ Хабаршысы» атты арнайы ғылыми журналды шығару
• Коммуникациялық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
• Шешімдер қабылдауды қолдау  жүйелерін жасау
• Әлеуметтік бағдарламалар
• Ағартушылық қызмет