ИЭ ҒЗИ-ның құрылу тарихы

ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, экономика ғылымдарының докторы, ХБУ Президенті Кенжеғали Әбенұлы Сағадиевтің ұсынысы бойынша және Халықаралық бизнес университетінің қолдауымен 2011 жылы 4 қарашада Инновациялық экономика ғылыми-зерттеу институты құрылды (ИЭ ҒЗИ – НИИ ИЭ).
Инновациялық экономика ғылыми-зерттеу институтының құрылуына Халықаралық бизнес университетінің ғалымдарының   ғылыми ізденістерінің дамуы мен қалыптасуы себеп болды.  Инновациялық экономика ғылыми-зерттеу институты ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъекті ретінде ҚР Білім және ғылым Министрлігінің тіркеуінен өтті (ҚР БжҒМ лицензиясы, серия МК № 003551 2013ж. 07.11.)
213

ҚР Әділет Министрлігінің мемлекеттік тіркеу куәлігі № 0581587 (серия В)  04.11.2013ж.214

ҚР салықтөлеушісі ретінде тіркелуі туралы куәлік № 0117430 (серия 60)   07.11.2011ж.

215

ИЭ ҒЗИ Заңды мекенжайы :  индекс  050010, Алматы қ.,  Абай даңғылы 8а
телефоны: -+7 (727)2598005, факс: +7 (727)2596328,e-mail:riie@mail.ru