Қабылдау комиссиясының консультациясын алу

Жазылыныз және қабылдау бөлмесінің өкілінен кеңес алыныз

Қаржы

ШИФР: 6М050900

ОҚУ МЕРЗІМІ:

Бейіндік бағыт-1 жыл;
Ғылыми-педагогикалық бағыт-2 жыл.

ОҚЫТУ ТІЛІ:

орыс, қазақ, ағылшын

“Қаржы” мамандығы бойынша UIB Магистратура бұл:

“Қаржы” мамандығы бойынша UIB магистрлік бағдарламасы қаржыны басқару, қаржылық талдау, қаржылық және салықтық жоспарлау, қаржылық менеджмент саласында инвестициялық және қаржылық басқару шешімдерін ақпараттық қолдаудың қажетті дағдыларына ие жоғары білікті басшылар мен мамандарды даярлауға бағытталған.

Қазіргі заманғы қаржы нарықтарының өзекті мәселелерін, корпоративтік қаржыларды, Инвестициялар теорияларын, тәуекел-менеджментті, қаржылық деректерді талдау әдістерін және т.б. зерттеуге басты назар аударылады. Оқытудағы үлкен рөлді тәжірибе атқарады: бағдарлама түлектері нақты мәліметтер негізінде жеке жеке жобалар жасайды, бұл жобалар жиі компания базасында құрылады, онда студент практикадан өтеді және бірден іске асырылады.

Алған дағдылары

Капитал және оның құрылымы қалыптасуының қаржылық саясаты

Ұйымның активтері мен пассивтерін басқару стратегиясы

Жария қаржыны басқару

Қаржылық тәуекелдерді басқару әдістері

Толық оқу курсын аяқтағаннан кейін магистранттарға академиялық дәреже беріледі:

Бейіндік бағыт – “6М050900-Қаржы” мамандығы бойынша Экономика және бизнес магистрі»;

Ғылыми-педагогикалық бағыт-“6М050900-Қаржы”мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі.